Syarat Perkhidmatan SajaKongsi

 1. UMUM
  • 1.1 Dokumen ini merupakan sebuah rekod elektronik & dihasilkan melalui sistem komputer yang tidak memerlukan sebarang pengesahan tandatangan digital atau fizikal.
  • 1.2 Dokumen ini diterbitkan untuk menetapkan syarat dan peraturan, polisi privasi dan Syarat Penggunaan untuk sajakongsi.com.
  • 1.3 Nama Domain Sajakongsi.com (di sini dikenali sebagai ‘Laman Web’) adalah hak milik The Four Horsemen PLT (di sini dikenali sebagai ‘Syarikat’).
  • 1.4 Untuk tujuan Syarat Perkhidmatan ini, perkataan ‘Anda/Pengguna’ bermaksud individu yang telah melawati Laman Web dengan memasukkan domain di dalam sebarang browser internet. Sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh Laman Web walaupun tidak memerlukan pendaftaran, masih bermakna Anda masih tertakluk kepada perjanjian ini.
   • 1.4.1 Dengan melayari laman web ini, Anda tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan dan sebarang ikatan perjanjian seperti yang telah ditetapkan oleh syarikat. Anda diminta untuk membaca mereka terlebih dahulu sebelum menerima dan menggunakan laman web ini.
   • 1.4.2 Perkataan ‘We’/ ‘Us’/ ‘Our’/’Kami’’ bermaksud Sajakongsi.com. Penggunaan laman web ini oleh anda adalah berdasarkan Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang polisi dan syarat yang telah ditetapkan oleh kami. Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat dan peraturan kami sekiranya telah melawati Laman Web kami dan menggunakan aplikasi di laman web, sekiranya ada.
   • 1.4.3 Anda akan tertakluk kepada syarat, garis panduan, polisi dan peraturan yang dilihat sesuai ketika menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh laman web ini. Ini semua telah tertakluk di dalam Syarat Perkhidmatan. Pihak kami berhak untuk mengubahsuai Syarat Perkhidmatan tanpa memerlukan keizinan atau memberitahu anda terlebih dahulu.
   • 1.4.4 Adalah menjadi tanggungjawab anda sebagai pengguna untuk sentiasa memeriksa syarat kami yang terkini. Sekiranya anda masih menggunakan Laman Web selepas perubahan syarat terkini, ini bermakna anda telah bersetuju dengan polisi terbaru kami. Selagi anda memenuhi Syarat Perkhidmatan kami, anda masih boleh menggunakan laman web kami.
   • 1.4.5 Dengan penerimaan Syarat Perkhidmatan ini, anda juga menerima dan bersetuju dengan polisi syarikat yang lain, polisi privasi yang juga akan berubah dari masa ke semasa.
 2. KEAHLIAN/PENGGUNAAN
  • 2.1 Keahlian dan penggunaan Laman Web ini adalah terhad kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas, atau golongan yang boleh digelar majoriti di bawah undang-undang tertentu di mana Laman Web ini boleh diakses, atau golongan minoriti yang telah mendapat kebenaran dari ibu bapa atau penjaga yang sah, atau berkebolehan untuk memahami isi perjanjian, syarat dan peraturan yang telah ditetapkan melalui Syarat Perkhidmatan ini dan boleh mematuhi segala polisi Syarat Perkhidmatan ini.
  • 2.2 Tambahan lagi, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan privasi kata pengguna dan kata laluan dan sebarang aktiviti di bawah akaun tersebut adalah dilakukan oleh anda sendiri. Sekiranya terdapat maklumat palsu yang diberikan, kami mempunyai hak untuk menggantung akaun anda serta merta dan/atau membatalkan akaun anda serta merta.
 3. KOMUNIKASI
  • 3.1 Dengan menggunakan Laman Web ini, anda telah memberikan kebenaran untuk menerima emel, dari kami bila-bila sahaja dengan menggunakan alamat emel yang telah diberikan oleh anda untuk kegunaan Laman Web, tertakluk kepada polisi privasi. Ini termasuklah menghubungi anda menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh orang lain dan juga menghubungi orang lain dengan menggunakan maklumat yang telah anda sediakan kepada kami.
  • 3.2 Penggunaan Laman Web juga menandakan anda bersetuju untuk menerima komunikasi dari kami (e.g. emel) dari kami pada masa kami rasa sesuai. Ini adalah bertujuan untuk panggilan pencerahan dan tujuan pemasaran. Sekiranya anda ingin berhenti mendapatkan komunikasi ini, anda boleh menghantar emel kepada kami di contact@sajakongsi.com.
  • 3.3 Anda juga mungkin dihubungi oleh Penyedia Perkhidmatan di mana telah mempunyai kontrak bersama kami, tertakluk di bawah perjanjian, kontrak dan polisi yang telah ditetapkan oleh kami. Perhubungan ini hanya dilakukan berdasarkan kontrak berkaitan, perjanjian dan/atau polisi.
  • 3.4 Perkongsian data dan maklumat yang telah disediakan oleh pihak anda adalah dikawal sepenuhnya berdasarkan polisi privasi. Kami tidak akan berkongsi maklumat anda kepada parti ketiga yang tiada kena mengena dengan Laman Web dan perkhidmatan yang disediakan. Sila rujuk kepada ‘Polisi Privasi’ untuk maklumat lanjut.
 4. PEMBAYARAN
  • 4.1 Kos menggunakan Laman Web adalah percuma dan termasuklah beberapa servis yang disediakan oleh Laman Web. Anda harus memahami bahawa servis percuma boleh berubah dan bergantung sepenuhnya kepada Syarikat.
  • 4.2 Untuk tujuan seksyen ini, Buyer bermaksud pengguna yang memilih untuk menggunakan perkhidmatan di dalam Laman Web kami. Seller bermaksud Kami/Laman Web/Syarikat.
  • 4.3 Apabila anda membuat sebarang pembayaran melalui sebarang cara yang tersedia melalui Laman Web, Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah atau kehilangan secara langsung atau tidak langsung kerana anda:
  • 4.3.1 Kurang kebenaran untuk sebarang transaksi, atau
  • 4.3.2 Melebihi had transaksi yang telah dipersetujui bersama oleh anda dan Bank(s) atau penyedia servis kewangan, atau
  • 4.3.3 Sebarang isu pembayaran yang timbul semasa transaksi, atau
  • 4.3.4 Transaksi terbatal disebabkan oleh perkara lain
 5. MAKLUMAT PIHAK KETIGA
  • 5.1 Kandungan di dalam Laman Web termasukalah teks, grafik, antaramuka pengguna, antaramuka visual, gambar, trademark, logo, bunyi, musik, dokumen dan hasil seni adalah kandungan (content) kami (di sini dikenali sebagai ‘Isi Kandungan’).
  • 5.2 Laman Web mungkin mempunyai pautan/kandungan untuk Laman Web pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kami. Kami tiada kawalan terhadap perkara ini.
  • 5.3 Di dalam sebarang kejadian, sekiranya sebarang Kandungan Pihak Ketiga melanggar sebarang Hak Intelektual seseorang, Pihak Ketiga haruslah bertanggungjwab sepenuhnya dan Kami tidak akan bertanggungjawab di atas perkara ini. Anda boleh menghantar emel kepada contact@sajakongsi.com untuk membuat laporan terhadap kandungan seperti ini.
  • 5.4 Isi kandungan di dalam Laman Web kami tidak boleh dihasilkan semula, di terbitkan semula, dimuat naik, dipaparkan secara awam, di terjemahkan, atau disebarkan semula di dalam sebarang bentuk (termasuklah ‘mirroring’) di komputer, server, Laman Web lain atau sebarang medium untuk publikasi atau untuk sebarang aktiviti komersial, tanpa mendapatkan kebenaran dari pihak kami terlebih dahulu.
 6. ISI KANDUNGAN PENGGUNA
  • 6.1 Isi kandungan yang telah anda muat naik atau hantar akan menjadi hak milik kami dan anda membenarkan agar kandungan tersebut digunakan secara kekal dan ke seluruh dunia dan kandungan tersebut boleh dipindah milik. Kami tertakluk kepada Polisi Privasi kami, untuk menggunakan kandungan tersebut atau sebarang elemen dari maklumat tersebut untuk kegunaan tidak terhad kepada promosi dan pengiklanan dan di dalam sebarang bentuk media yang diketahui atau tidak, termasuklah sebarang pekerjaan yang mungkin melibatkan maklumat anda dan anda tidak akan dibayar untuk kegunaan maklumat anda. Anda juga memberi keizinan untuk kami memberi lesen untuk hak ini dan hak untuk mengambil tindakan sekiranya terjadi sebarang pelanggaran terhadap hak ini. Kami mempunyai hak untuk mengubah atau membuang sebarang maklumat yang dihantar kepada Laman Web, atau yang disimpan di dalam server kami, atau diterbitkan di dalam Laman Web.
  • 6.2 Segala maklumat yang dihantar oleh pengguna ke dalam Laman Web haruslah diperiksa kebenaran dan ketulenan isi kandungan tersebut, termasuklah masa, tempat dan jenis kandungan. Sebelum membenarkan kandungan tersebut di dalam Laman Web, kami mempunyai hak dan kuasa untuk memeriksa ketepatan fakta kandungan tersebut berdasarkan kepada sumber yang diambil oleh pengguna tersebut, sekiranya kami merasakan perlu untuk memeriksa sumber fakta tersebut.
  • 6.3 Kami mempunyai hak untuk memuat naik isi kandungan untuk pihak ketiga, sekiranya kami merasakan perlu dan memerlukan untuk mengumpul maklumat. Namun kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat maklumat yang salah.
  • 6.4 Sekiranya terdapat isi kandungan yang boleh dilihat dan diakses di dalam Laman Web kami yang bertentangan dengan undang-undang, kami akan segera membuang kandungan tersebut dari Laman Web kami. Kami tidak akan bertanggungjawab atau dipersoalkan untuk perkara tersebut.
 7. KEWAJIPAN PENGGUNA
  • 7.1 Anda adalah pengguna terhad untuk Laman Web ini.
  • 7.2 Anda tidak boleh mengambil, meniru, mengubahsuai, menghasilkan semula, ‘reverse engineer’, mengedar, menyebarkan, menghantar, menerbitkan atau menghasilkan sesuatu berdasarkan, pindahan atau menjual sebarang maklumat atau perisian yang didapati dari Laman Web ini.
  • 7.3 Penggunaan secara terhad boleh digunakan dengan keizinan dari kami. Adalah dijelaskan bahawa penghasilan semula secara pukal atau tidak terhad, meniru isi kandungan untuk tujuan komersial atau tidak dan pengubahsuaian maklumat dan data di dalam Laman Web tanpa kebenaran adalah tidak dibenarkan sama sekali.
  • 7.4 Anda tidak boleh atau membenarkan pihak ketiga bagi pihak anda untuk (i) membuat dan mengubahsuai Laman Web (ii) mencuba untuk meniru, menghasilkan semula, mengubahsuai, reverse engineer, membongkar, menyusun semula, melakukan pindaan atau menterjemah Laman Web, atau (iii) menghasilkan hasil kerja berdasarkan Laman Web.
  • 7.5 Anda bersetuju untuk tidak mengakses (atau mencuba mengakses) Laman Web dan/atau bahan atau servis selain daripada menggunakan paparan antaramuka yang telah disediakan oleh Laman Web.
  • 7.6 Penggunaan deep-link, robot, spider atau sebarang objek automatik, program, algorithm atau kaedah, atau sebarang teknik manual, untuk mengakses, mendapatkan, meniru atau mengawal sebarang bahagian daripada Laman Web, atau menggunakan sebarang teknik untuk menghasilkan semula dan menavigasi struktur Laman Web, maklumat atau sebarang isi kandungan, untuk mendapatkan atau mencuba mendapatkan sebarang maklumat, dokumen atau informasi melalui pelbagai cara yang tidak terdapat secara spesifik di dalam Laman Web.
  • 7.7 Anda mengetahui dan bersetuju bahawa dengan mengakses atau menggunakan Laman Web atau servis, anda mungkin terdedah kepada isi kandungan dari pengguna lain yang mungkin sensitif, tidak elok atau tidak disetujui oleh anda.
  • 7.8 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang isi kandungan yang sensitif dan tidak elok yang boleh dijumpai di Laman Web. Sekiranya perlu, anda boleh membuat laporan tentang isi kandungan seperti ini dengan menghantar emel kepada contact@sajakongsi.com.
  • 7.9 Laman Web ini membenarkan anda untuk memuat naik maklumat; Anda haruslah memastikan material tersebut patuh kepada undang-undang. Tambahan lagi, anda tidak boleh:
   • 7.9.1 Mendera, mengganggu, mengugut, memalukan, mengecewakan, secara kejam atau melanggar hak pengguna lain;
   • 7.9.2 Terlibat dalam sebarang aktiviti yang menghalang atau mengganggu akses kepada Laman Web/Aplikasi atau Perkhidmatan (atau server atau pautan yang berkaitan dengan Laman Web/Aplikasi);
   • 7.9.3 Menyamar sebagai seseorang atau entiti, atau secara salah atau menipu tentang hubungan anda dengan seseorang individu atau entiti;
   • 7.9.4 Menerbitkan, menghantar, menyebarkan, sebarang maklumat yang berbahaya, menghina, memfitnah, lucah, pornografik, menyerang privasi seseorang, bersifat kebencian, atau bersifat perkauman, tidak beretika, merosakkan, berkaitan atau menggalakkan pengubahan wang haram atau perjudian, atau tidak menepati undang-undang; atau mengugut secara tidak sah atau menghina secara tidak sah;
   • 7.9.5 Memuat naik sebarang fail yang melanggar hak cipta, patent atau trademark entiti lain.
   • 7.9.6 Memuat naik atau menyebarkan fail yang mempunyai virus, fail yang merosakkan, atau sebarang perisian atau program komputer yang mungkin boleh merosakkan operasi Laman Web atau komputer lain;
   • 7.9.7 Memuat turun sebarang fail yang telah dihantar oleh pengguna Servis ini yang anda tahu, atau sepatutnya tahu, tidak boleh disebarkan melalui perkara seperti ini.
   • 7.9.8 Menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Laman Web ini atau sebarang rangkaian yang dihubungkan ke Laman Web, atau melanggar sistem keselamatan atau langkah-langkah pengesahan di Laman Web atau mana-mana rangkaian yang dihubungkan ke Laman Web. Anda tidak boleh mencari, mengesan atau cuba mengesan mana-mana maklumat mengenai pengguna lain, atau pengunjung ke Laman Web, atau mana-mana pelanggan lain dalam Laman Web, termasuk sebarang akaun yang tidak dimiliki oleh anda, kepada sumbernya atau mengeksploitasi Laman Web atau Perkhidmatan atau informasi yang telah disediakan atau ditawarkan oleh atau melalui Laman Web, dengan apa jua cara dengan bertujuan atau tidak untuk mendedahkan sebarang maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat pengenalan peribadi, selain daripada maklumat anda sendiri, seperti yang telah diperuntukkan oleh Laman Web;
   • 7.9.9. Mengganggu atau masuk campur di dalam sistem keselamatan atau selainya menyebabkan kemudaratan kepada Laman Web, sumber sistem, akaun, kata laluan, server atau rangkaian yang dihubungkan kepada atau boleh diakses melalui Laman Web atau mana-mana pautan web yang berkaitan atau dikaitkan;
   • 7.9.10. Mengumpulkan atau menyimpan data mengenai pengguna lain yang berkaitan dengan kelakuan atau aktiviti yang dilarang seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen ini.
   • 7.9.11. Menggunakan Laman Web atau sebarang bahan atau kandungannya untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Syarat Perkhidmatan ini, atau untuk melakukan sebarang aktiviti terlarang atau aktiviti lain yang melanggar hak-hak Laman Web ini atau pihak ketiga yang lain;
   • 7.9.12 Melanggar sebarang etika kelakuan atau garis panduan lain, yang mungkin tertakluk kepada atau untuk mana-mana Perkhidmatan tertentu;
   • 7.9.13 Melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang ada pada masa ini yang berkuat kuasa di dalam atau di luar Malaysia;
   • 7.9.14 Melanggar Syarat Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada Syarat Tambahan Laman Web yang terkandung di sini atau di tempat lain;
   • 7.9.15 Melanggar apa-apa etika kelakuan atau garis panduan lain, yang mungkin tertakluk bagi atau kepada mana-mana Perkhidmatan tertentu;
   • 7.9.16 Menghina perpaduan, integriti, pertahanan, keselamatan atau kedaulatan Malaysia, hubungan persahabatan dengan negara asing, atau ketenteraman awam atau menyebabkan kesangsian terhadap pelakuan apa-apa kesalahan yang dapat difahami atau menghalang penyiasatan terhadap sebarang kesalahan atau menghina mana-mana negara lain;
   • 7.9.17 Menerbitkan, menyiarkan, menyebarkan maklumat yang palsu, tidak tepat atau mengelirukan; melanggar apa-apa undang-undang atau peraturan yang berkuatkuasa pada masa yang sedang berkuat kuasa di dalam atau di luar Malaysia;
   • 7.9.18 Secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, mencuba untuk menawarkan, berniaga atau percubaan untuk berniaga untuk mana-mana item, yang mana urus niaga itu dilarang atau dihadkan dalam sebarang cara di bawah peruntukan mana-mana undang-undang, peraturan atau garis panduan yang berkuatkuasa pada masa ini;
   • 7.9.19 Membuat liabiliti untuk Kami atau menyebabkan Kami kehilangan (secara keseluruhan atau sebahagian) perkhidmatan daripada Pembekal perkhidmatan internet kami (“ISP”) atau pembekal lain;
  • 7.10 Walaupun Kami tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab kepada Pengguna atas apa-apa tindakan di pihak anda, pelanggaran fasal ini akan membawa kepada kemungkinan untuk tindakan undang-undang jenayah terhadap Anda, sama ada oleh Pengguna Laman Web lain atau oleh Kami. Kami boleh (dan Anda dengan ini memberi kuasa kepada Kami untuk) mendedahkan apa-apa maklumat mengenai Anda kepada penguatkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan yang lain, sebagaimana Kami, menurut budi bicara kami, percaya perlu atau sesuai berkaitan dengan siasatan dan / atau untuk menyelesaikan kemungkinan jenayah, terutama kepada mereka yang mungkin melibatkan kecederaan diri.
  • 7.11 Anda memahami bahawa Kami mempunyai hak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat (termasuk identiti individu yang menyediakan maklumat atau bahan di Laman Web) yang diperlukan untuk memenuhi sebarang undang-undang, peraturan atau permintaan kerajaan yang sah. Ini termasuk, tanpa batasan, pendedahan maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan terhadap aktiviti yang menyalahi undang-undang atau aktiviti yang haram atau sebagai tindak balas kepada perintah mahkamah atau sepina yang sah.
  • 7.12 Kami tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau bahan yang dipaparkan di Laman Web. Kami berhak menghapus atau menyunting sebarang kandungan yang mengikut budi bicara mutlaknya, atau yang didakwa melanggar, mana-mana undang-undang yang berkenaan atau berdasarkan Syarat Perkhidmatan ini. Walau apa pun hak ini, ANDA TETAP PERLU BERTANGGUNGJAWAB BERSENDIRIAN TERHADAP KANDUNGAN BAHAN-BAHAN YANG DIPAPAR PADA Laman WEB.
  • 7.13 Kami tidak akan bertanggungjawab atau menanggung liabiliti terhadap apa-apa Kandungan yang dihantar atau untuk sebarang tuntutan, ganti rugi atau kerugian yang timbul daripada penggunaan Kandungan dan / atau penampilan Kandungan di dalam laman web.
  • 7.14 Anda dengan ini mewakili dan menjamin bahawa Anda mempunyai semua hak yang diperlukan dalam dan kepada semua Kandungan yang Anda berikan dan semua maklumat yang terkandung di dalamnya dan bahawa Kandungan tersebut tidak akan melanggar mana-mana hak proprietari atau hak pihak ketiga atau mengandungi sebarang maklumat yang menyalahi undang-undang, menyeberang, atau tidak sah.
 8. PENAFIAN
  • 8.1 Anda memahami bahawa Laman Web adalah platform yang digunakan oleh Pengguna untuk mencari maklumat tidak sah. Walaupun Kami mengambil semua langkah yang perlu untuk mengesahkan kesahihan informasi tersebut, Anda memahami bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kekurangan termasuk tetapi tidak terhad kepada salah laku, kecederaan yang disebabkan atau kerana kurang pengetahuan dari pihak anda sekiranya anda memilih untuk menggunakan kaedah yang dikongsi di laman web.
  • 8.2 Walaupun sistem elektronik yang kami gunakan akan menggabungkan rangkaian dan protokol keselamatan perisian untuk melindungi privasi dan keselamatan maklumat kesihatan, dalam keadaan yang jarang berlaku, protokol keselamatan boleh gagal, menyebabkan pelanggaran hak privasi tentang maklumat kesihatan peribadi.
  • 8.3 Dengan menerima Terma Penggunaan ini, anda mengakui bahawa anda memahami dan bersetuju dengan perkara yang berikut:
   • 8.3.1 Anda memahami bahawa anda mungkin mendapat faedah yang dijangkakan daripada penggunaan informasi dalam penjagaan anda, tetapi tidak ada hasil yang dapat dijamin atau terjamin.
   • 8.3.2 Anda memahami bahawa undang-undang yang melindungi privasi dan keselamatan maklumat kesihatan dikenakan kepada tele-kesihatan, dan telah menerima Notis Amalan Privasi SajaKongsi, yang menerangkan perlindungan ini dengan lebih terperinci.
  • 8.4 Kandungan di Laman Web dan Aplikasi adalah bersifat umum dan diringkaskan, dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Kandungan Laman Web, termasuk tanpa had, teks, salinan, audio, video, gambar, ilustrasi, grafik dan visual lain, adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak menjadi nasihat profesional, atau cadangan untuk sebarang perkara.
  • 8.5 Kebergantungan kepada kandungan yang disediakan di Laman Web/Aplikasi atau sebarang pautan di Laman Web SajaKongsi adalah atas risiko anda sendiri semata-mata. Kami berhak untuk menukar atau menamatkan, pada bila-bila masa, apa-apa aspek atau ciri Laman Web ini.
  • 8.6 Anda dengan ini memberi kami hak eksklusif, seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, tanpa royalti, dan hak yang boleh dilesenkan untuk menjalankan hak cipta, publisiti, dan hak pangkalan data yang mempunyai maklumat anda, dalam mana-mana media yang diketahui atau tidak diketahui sekarang, berkenaan dengan Maklumat anda untuk membolehkan Kami menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan.
  • 8.7 Anda dengan ini memberi kami tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik memberi kebenaran untuk mengumpul, memegang, mengguna, memadam, mendedah, memindah, mentadbir, menyimpan dan memprocess (dalam atau luar Malaysia) dengan semua cara lain, semua data peribadi anda (termasuk data peribadi sensitive dan data peribadi pihak ketiga yang diberi dari anda) yang diberi sekarang atau diperolehi kemudian dari masa ke semasa, yang boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor NRIC/nombor Pasport, maklumat perhubungan, maklumat berkaitan perubatan untuk penggunaan dalaman and rekod kami.
  • 8.8. Anda dengan ini memberi kami tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik memberi kebenaran untuk mendedah dan melepas data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, agen-agen dan organisasi- organisasi yang dilibatkan oleh kami untuk melaksanakan mana-mana fungsi dan perkhidmatan untuk anda.
  • 8.9. Anda dengan ini memberi kami tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik memberi kebenaran untuk mendedah dan melepas data peribadi anda untuk tujuan undang-undang atau regulasi.
  • 8.10. Anda membebaskan dan akan menanggung kerugian Kami dan / atau mana-mana pegawai dan wakilnya dari apa-apa kos, kerosakan, liabiliti atau akibat lain apa-apa tindakan Pengguna Laman Web dan secara khusus mengetepikan sebarang tuntutan yang Anda mungkin ada terhadap pihak ini di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai. Sila ambil perhatian bahawa terdapat risiko dalam menangani individu bawah umur atau orang yang bertindak di bawah identiti palsu.

9. PEMATUHAN DENGAN UNDANG-UNDANG

  • Pengguna Laman Web hendaklah mematuhi semua undang-undang tertentu yang tertakluk bagi mereka untuk menggunakan Kemudahan Pembayaran dan Laman Web

10. PENAFIAN WARANTI DAN LIABILITI

  • 10.1 Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa, sehingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan:
   • 10.1.1 Laman web, perkhidmatan dan bahan lain yang disediakan oleh Laman web ini adalah secara asas “sama ada” tanpa jaminan sebarang jenis, secara nyata, tersirat, berkanun atau selainnya, termasuk jaminan hak milik tersirat, tidak melanggar, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Tanpa mengehadkan perkara tersebut, kami tidak memberi jaminan bahawa:
    • 10.1.1.1 Keperluan anda akan dipenuhi atau perkhidmatan yang disediakan akan terganggu, tepat pada masanya, terjamin atau bebas daripada kesilapan;
    • 10.1.1.2 Bahan, maklumat yang diperoleh dan keputusan akan berkesan, tepat atau dipercayai;
    • 10.1.1.3 Sebarang kesilapan atau kecacatan di Laman web, perkhidmatan atau bahan lain akan diperbetulkan
   • 10.1.2 kami tidak mempunyai tanggungjawab yang berkaitan dengan kandungan pengguna yang timbul di bawah hak harta intelektual, fitnah, privasi, publisiti, kelucahan atau undang-undang lain. Kami juga menafikan semua liabiliti berkenaan dengan penyalahgunaan, kehilangan, pengubahsuaian atau ketiadaan sebarang kandungan pengguna.
   • 10.1.3 Pengguna memahami dan bersetuju bahawa sebarang bahan atau data yang dimuat turun atau selainnya diperoleh melalui Laman Web dilakukan sepenuhnya mengikut budi bicara dan risiko mereka sendiri dan mereka akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer mereka atau kehilangan data yang disebabkan daripada memuat turun bahan atau data tersebut.
   • 10.1.4 Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan ejaan yang menyebabkan kupon yang tidak sah. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan, berkenaan dengan sebarang maklumat yang diberikan kepada anda sama ada bagi pihak dirinya atau pihak ketiga.
   • 10.1.5 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang produk atau perkhidmatan bagi pihak ketiga.

11. GANTI RUGI DAN PEMBATASAN LIABILITI

  • 11.1 Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan dan tidak membahayakan Laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada vendor, ejen dan pekerja sekutunya dari dan terhadap sebarang dan semua kerugian, liabiliti, tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran dan pengeluaran yang berkaitan dengan undang-undang dan faedah yang dikenakan ke atasnya) yang ditegaskan terhadap atau ditanggung oleh kami yang timbul daripada, hasil daripada, atau mungkin dibayar menurut kuasa, sebarang pelanggaran atau ketidakupayaan apa-apa representasi, jaminan, perjanjian atau persetujuan yang dibuat atau kewajipan yang akan dilaksanakan oleh anda mengikut syarat-syarat penggunaan ini.
  • 11.2 Selanjutnya, anda bersetuju untuk tidak menyalahkan kami terhadap sebarang tuntutan yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan, atau yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan Laman web, sebarang tuntutan bahawa material anda menyebabkan kerosakan kepada pihak ketiga, pelanggaran syarat-syarat perkhidmatan oleh anda, atau pelanggaran mana-mana hak orang lain, termasuk hak harta intelektual, dan kami, atau pegawai, pengarah, pekerja, rakan kongsi atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kemalangan tidak sengaja, tidak langsung, berbangkit atau punitif, termasuk yang disebabkan oleh kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, sama ada atau tidak dijangkakan atau sama ada atau tidak kami telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian, atau berdasarkan sebarang teori liabiliti, termasuk pelanggaran kontrak atau waranti, kecuaian atau tindakan kerosakan yang lain, atau sebarang tuntutan lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau akses anda ke Laman Web, perkhidmatan atau sebarang bahan.
  • 11.3 Limitasi dan pengecualian dalam seksyen ini dikenakan setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

12. KEBERKESANAN

  • 12.1 Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa sah yang lain telah menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagiannya dipadam, bahagian itu akan dianggap dipadam, dan selebih peruntukan tersebut akan terus berkuatkuasa.

13. PELANGGARAN TERMA DAN SYARAT-SYARAT INI

  • 13.1 Tanpa menjejaskan hak kami yang lain di bawah Terma Penggunaan ini, hak-hak anda di bawah Perjanjian itu boleh ditamatkan secara automatik tanpa notis jika Anda gagal untuk mematuhi terma-terma. Jika Anda tidak mematuhi terma, Kami berhak untuk mengambil tindakan yang Kami anggap sesuai. Kami boleh menamatkan Perjanjian atau menyekat, menangguhkan atau menamatkan akses anda ke Laman web atau penggunaan Perkhidmatan anda mengikut budi bicara kami tanpa notis pada bila-bila masa dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap Anda, termasuk jika Kami menentukan bahawa penggunaan Anda melanggar Perjanjian, adalah tidak betul, secara melebihi atau berbeza daripada penggunaan biasa oleh pengguna lain, atau selainnya melibatkan penipuan atau penyalahgunaan Perkhidmatan atau membahayakan kepentingan kami atau pengguna lain Perkhidmatan ini atau Pihak Ketiga.

14. TIADA PENGECUALIAN

  • 14.1 Kegagalan kami untuk menegaskan atau menguatkuasakan pematuhan yang ketat terhadap Perjanjian ini tidak akan menjadi pengecualian dari mana-mana hak kami.

15. RESOLUSI PERTIKAIAN

  • 15.1 Syarat Perkhidmatan ini akan ditadbir dan diuruskan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Apa-apa kegagalan Laman Web / Aplikasi / Syarikat untuk menguatkuasakan atau menjalankan mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau hak yang berkaitan tidak boleh menjadi pengecualian hak atau peruntukan itu. Tajuk Seksyen yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kemudahan dan membawa mereka tanpa kesan undang-undang atau kontrak. Sekiranya berlaku penamatan Perjanjian ini untuk sebarang sebab, anda bersetuju peruntukan yang berikut akan kekal: peruntukan mengenai batasan penggunaan Kandungan Anda, lesen yang telah anda berikan kepada Laman Web / Aplikasi / Syarikat, dan semua peruntukan lain yang mana kelangsungan hidup adalah adil atau sesuai
  • 15.2 Di dalam kes percanggahan di antara syarat-syarat ini dan syarat-syarat sebarang pernyataan atau polisi elektronik atau mesin yang boleh dibaca, Syarat Perkhidmatan ini akan dikuatkuasakan. Begitu juga, dalam hal percanggahan di antara syarat-syarat ini dan Dasar Privasi kami, Syarat Perkhidmatan ini akan dikuatkuasakan.
  • 15.3 Pihak-Pihak secara jelas bersetuju bahawa Terma, Dasar dan sebarang perjanjian lain yang dimeterai antara Pihak-Pihak berkaitan adalah tertakluk kepada undang-undang, peraturan dan piawaian Malaysia, dan akan mempunyai bidang kuasa eksklusif terhadap sebarang pertikaian yang timbul di antara Pihak-Pihak berkaitan.

16. PELBAGAI

  • 16.1 Kami berhak untuk menukar Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami dan untuk memberitahu pengguna sebarang perubahan semata-mata dengan menukar Syarat Perkhidmatan ini. Penggunaan Laman Web anda yang berterusan selepas perubahan sebarang Syarat Perkhidmatan akan menandakan perjanjian anda untuk terikat oleh sebarang perubahan tersebut.
  • 16.2 Penggunaan Laman Web ini oleh Anda sebelum masa Syarat Perkhidmatan diterbitkan akan ditadbir mengikut Syarat Perkhidmatan yang digunakan pada masa penggunaan anda. Kami boleh mengubahsuai, menggantung, menghentikan atau menyekat penggunaan mana-mana bahagian, termasuk ketersediaan mana-mana bahagian Kandungan pada bila-bila masa, tanpa notis atau liabiliti.
  • 16.3 Kami boleh menafikan akses kepada mana-mana individu atau pengguna pada bila-bila masa atas apa jua sebab. Selain itu, kami boleh pada bila-bila masa memindahkan hak dan obligasi di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana unit gabungan, subsidiari atau perniagaan, atau mana-mana syarikat atau bahagian gabungannya, atau mana-mana entiti yang memperoleh Kami atau mana-mana aset mereka.
  • 16.4 Kami dengan ini mempunyai hak untuk menyekat penggunaan Laman Webbjika terdapat pelanggaran Syarat Perkhidmatan disebabkan oleh Pengguna. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengecualian mana-mana hak undang-undang di bawah undang-undang Malaysia untuk menuntut apa-apa ganti rugi atau memulakan sebarang prosiding undang-undang terhadap Pengguna.

Dengan melayari laman web informasi SajaKongsi, anda dengan jelas mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan mengambil langkah-langkah untuk mempertimbangkan kesan Perjanjian ini, anda juga bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Perjanjian ini, dan anda layak untuk menandatangani Perjanjian ini dengan SajaKongsi, jika ada.

Tarikh kemas kini: 25 Feb 2021